GOAL: Gutierrez scores his eighth goal of the season